Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Đến với con chiên lạc

Thái Hà (10.07.2019) – Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. (Mt 10,1-7)

(Ảnh internet)

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Tìm thấy con chiên lạc, là niềm vui của người mục tử, của Thiên Chúa, nhưng cũng là niềm vui của cả đàn. Chúng ta, tất cả đều là những con chiên được lòng thương xót Chúa tìm thấy và đưa về. Chúng ta được kêu gọi cùng với người quy tụ đàn chiên”.

Khi sai các Tông đồ ra đi, Đức Giêsu cho các ông một chỉ thị rất rõ ràng: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”. Vậy là có những người mà các Tông đồ phải ưu tiên đến với họ. Họ không phải là dân ngoại, cũng không phải là người xa lạ chưa biết Chúa, nhưng là những người đang sống trong tình trạng bất trung, tội lỗi. Các Tông đồ phải gặp gỡ, tiếp xúc với họ để loan báo Nước Trời đã đến gần.

Ngày nay, có những người mà chúng ta phải nói cho họ biết về việc Chúa đang ở gần. Họ là những người đồng hương, là bà con lối xóm của chúng ta. Hãy loan báo Tin Mừng Nước Trời cho họ, như lệnh truyền của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mang Lời đến với những người anh em xung quanh chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.