Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Nhóm mười hai

Thái Hà (07.07.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1-7)

Proclamen que el Reino de los Cielos está cercaTrong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho biết ý định của Người là thiết lập Giáo hội trên nền tảng mười hai vị tông đồ. Người bắt đầu hướng dẫn và huấn luyện để các ông ra đi, làm chứng cho Chúa. Người cũng trao cho các ông có quyền trên các thần ô uế và khả năng chữa lành người đau bệnh.

Đức Giêsu không chọn gọi những người tài cao, trí thức hay thế quyền trong xã hội, nhưng Người lại chọn gọi những người đơn sơ, giản dị, thậm chí cả người thu thuế (thánh Matthêu). Như thế, Đức Giêsu luôn dùng mỗi người theo cách của mình để cùng thi hành một sứ vụ: Rao giảng về Nước Trời.

Là Kitô hữu, theo chân các tông đồ, chúng ta cần phải tiếp tục công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Chúa cho mọi người bằng chính việc làm và đời sống hằng ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy chúa, xin cho chúng con biết ý thức và tích cực cộng tác vào sứ vụ mà Chúa đã truyền lại cho các tông đồ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.