Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Nhóm mười hai

Thái Hà (12.07.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1-7)

Ảnh minh họa (Google)

Kinh Thánh cho biết, tổ phụ Giacóp có 12 người con. Sách Khải huyền nói đến con số 12 khi mô tả Nước Trời như thành Giêrusalem mới ngập đầy ánh sáng huy hoàng được xây dựng trên nền móng là 12 thánh Tông đồ.

Các Tông đồ được Đức Giêsu mời gọi làm thành một nhóm gọi là nhóm Mười Hai. Các ông khác biệt nhau về tính tình, học thức, nghề nghiệp… Tuy vậy, Đức Giêsu vẫn trao cho các ông cùng một sứ vụ rao giảng Tin Mừng và ban cho các ông quyền trên cá thần ô uế, để các ông có thể thi hành sứ vụ Ngươi trao một cách xứng hợp, hiệu quả, và đem lại cho dân chúng niềm vui, vì được giải thoát khỏi những gánh nặng của bệnh tật, khổ đau.

Ngày nay, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu cũng lãnh nhận nhiệm vụ tiếp nối công việc rao giảng và cứu giúp mọi người của các Tông đồ năm xưa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết hăng say, nhiệt thành tiếp nối sứ vụ mà Chúa đã truyền lại qua các Tông đồ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.