Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Nước Trời đã đến gần

Thái Hà (06.07.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philipphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người. Ðức Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen. Dọc đường hãy rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,1-7)

Chúa Giêsu nhận thấy tình trạng dân chúng như những con chiên không người chăn dắt. Vì thế, Người đã chọn mười hai tông đồ, xuất thân từ nhiều nơi và niều thành phần khác nhau, đa số là người nghèo, ít học và không có địa vị cao trong xã hội. Người chọn vì các ông đơn sơ, chân thành, từ bỏ tất cả và đi theo Người. Rồi Người sai các ông ra đi cộng tác vào công cuộc rao giảng Tin Mừng, cùng với quyền trên các thần ô uế, chữa lành các bệnh hoạn tật nguyền. Với nội dung là “Nước Trời đã đến gần”, chúng ta nhận ra lời rao giảng này có điểm tương đồng với lời giảng của ông Gioan Tẩy Giả và của chính Chúa Giêsu. Điều này có ý nghĩa là con người phải đón nhận Tin Mừng với lòng tin và ăn năn hoán cải thì Nước Trời mới thực sự đến trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, sức mạnh dám từ bỏ những cám đỗ trần thế để được góp phần trở nên khí cụ cho công cuộc rao giảng Tin Mừng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Giáo Hội và mỗi ngời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.