Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên: Truyền giáo

Thái Hà (12.07.2023) – Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn, tật nguyền. (Mt 10,1-7)

Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: “Giáo hội vẫn sẽ tiếp tục là một Giáo hội truyền giáo trong tương lai, bời vì đặc tính truyền giáo thuộc về bản chất của Giáo hội”.

Để thực hiện kế hoạch cứu độ, Đức Giêsu đã rảo bước khắp các làng mạc, chữa mọi bệnh tật, ban ân sủng cho mọi người. Và để nhiều người được cứu độ. Đức Giêsu đã trao ban quyền hành và sứ mạng truyền giáo cho Giáo hội qua các Tông Đồ. Nơi các Bí tích, Thiên Chúa vẫn thực thi quyền hành của mình cho con người, nhờ đó con người được đón nhận ân sủng, được bình an và được chưuã lành những bệnh tật thiêng liêng.

Là Kitô hữu, chugns ta cũng là những môn đệ của Chúa. Chúng ta được mời gọi đi rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng, cho chân lý và cho tình yêu, ngõ hầu muôn dân nhận biết Đức Giêsu và ơn cứu độ của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến chúng con thành khí cụ trong tay Chúa, để chúng con có thể mang Tin Mừng cứu độ của Ngài đến cho mọi nước mọi dân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…