Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Để nhận ra ý Chúa

Thái Hà (19.07.2023) – Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. (Mt 11,25-27)

Thánh Têrêsa Lisieux đã khám phá ra con đường nên thánh, đó là con đường đề cao lòng đơn thành và thái độ vui vẻ đón nhận các thử thách trong cuộc sống. Ngài sống như trẻ thơ, như một người bé mọn.

Làm sao một người bé mọn mà lại được Chúa Cha tỏ bày Thiên Ý? Theo thánh Têrêsa, vì họ không kiêu ngạo, không để bản than giữ vị trí trọng yếu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Người bé mọn luôn xác tín: không có Chúa, họ không làm gì được. Nhờ vậy, họ sẵn sàng từ bỏ chính mình, hoàn toàn tín thác và vui tươi đón nhận mọi sự theo ý Chúa muốn. Và rồi khi họ nhận ra được điều Chúa muốn nơi mình qua cầu nguyện, họ sẽ mau mắn thi hành.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy nuôi dưỡng tâm hồn bé mọn như thế, để có thể trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Giữa một thế giới đầy tranh chấp và hận thù, chúng ta đừng để mình đắm chìm trong danh vọng và tự phụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra ý Chúa trong những việc bổn phận hằng ngày, và xin dùng những việc ấy tôi luyện sự đơn thành trong con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…