Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Ơn nhận biết Thiên Chúa

Thái Hà (17.07.2019) – Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. (Mt 11,25-27)

(Ảnh internet)

Trên chỏm nóc nhà thờ Milan, người ta cho khắc tượng các thánh vào đá trắng. Trong khi nhà điêu khắc chăm chú làm việc, một người bạn hỏi ông: “Tôi không hiểu tại sao bạn phí phạm tài năng vào công việc này? Có ai trông thấy đâu!” Nhà điêu khắc trả lời: “Sẽ có Chúa và tôi, hai chúng tôi sẽ trông thấy công việc đó!”.

Hôm nay, Đức Giêsu tỏ cho chúng ta thấy mối tương quan mật thiết của Người với Chúa Cha. Và, Người mời gọi chúng ta đi vào trong tình yêu, vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa bằng cách tin tưởng và phó thác hoàn toàn cuộc đời của mình cho Chúa. Đây chính là hồng ân Thiên Chúa ban cho những ai thực sự khiêm nhường và tín thác, tức là sống trong tâm tình của công dân Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con người nhiều lúc quên mất sự hiện diện của Ngài. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra sự yếu hèn của mình, cùng nhận biết sự hiện diện và quyền uy của Chúa trong vũ trụ này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.