Thứ Tư Tuần XV Thường Niên: Vì ý Cha muốn như vậy

Thái Hà (13.07.2022) – Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. (Mt 11,25-27) 

Thiên Chúa đã mặc khải Mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn là những người tin theo và chỉ biết hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài, như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn. Đồng thời, Thiên Chúa cũng mặc khải cho những người khôn ngoan. Thế nhưng, thật đáng tiếc vì đã là người thông thái nên rất dễ cho rằng mình đã thấu suốt mọi sự, thế nên họ dễ dàng khước từ những gì Thiên Chúa dạy. Vì thế, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy luyện tập cho mình có một tấm lòng đơn sơ như trẻ nhỏ, để Chúa dễ dàng uốn nắn và sửa dạy, nhờ đó chúng ta trở nên những người con như lòng Chúa mong ước.

Thiên Chúa Cha đã giao phó mọi sự cho Chúa Giêsu, nhất là cho Người biết Chúa Cha để rồi Người mặc khải cho những ai tin và làm theo lời mời gọi của Người. Vì thế, chugns ta phải tuân giữ những điều Chúa dạy: mười điều răn, tám mối phúc… Như vậy, chúng ta đang xây cho mình một ngôi nhà thiêng liêng mà mỗi người Kitô hữu đều ước muốn nơi Quê Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con lòng đơn sơ và khiêm nhường, chớ để chúng con trở nên kiêu căng và khôn ngoan theo thói đời đối với anh chị em xung quanh con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.