Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên: Hạt giống tốt

Thái Hà (21.07.2021) – Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được gấp răm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. (Mt 13,1-9)

Hạt giống “sinh hoa kết quả”, có thể nói là niềm mong uóc của tất cả những ai đi gieo giống. Song, để đạt được điều đó, thì có hạt giống tốt mà thôi vẫn chưa đủ, nhưng còn cần một mảnh đất tốt va đòi hỏi phải bỏ thời gian chăm nom, tưới bón đàng hoàng.

Hạt giống Lời Chúa cũng thế, để sinh hoa kết quả, chúng ta cần phải có mảnh đất tâm hồn tươi tốt, phì nhiêu mới làm cho hạt giống Lời Chúa được trổ sinh hoa trái dồi dào. Cần phải biết dùng thời gian để lắng nghe, suy gẫm xem Chúa muốn ta làm gì thì mới có thể làm đúng ý Người và sinh hoa kết quả tốt. “Hạt được một trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục” hay không là tùy thuộc vào mức độ thấm nhuần Lời Chúa trong tâm hồn người tín hữu.

Hằng ngày, bạn và tôi vẫn tìm được Chúa mời gọi chăm lo mảnh đất tâm hoòn mình cho tươi tốt bằng việc gắn bó với Lời Chúa, để cho hạt giống Lời Chúa bám rễ sâu và sinh hoa kết trái dồi dào trong cuộc sống. Chúng ta đã đáp lại như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa đã truyền ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…