Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên: Nước Trời hay thế gian

Thái Hà (28.07.2021) – Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. (Mt 13,44-46)

Trong tác phẩm Mùa Lạc, nhà văn Nguyễn Khải viết rằng: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ; ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”.

Quả vậy, qua dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng khi đã khám phá được đâu là hạnh phúc vĩnh cửu của cuộc đời, con người sẽ chẳng còn màng đến thế gian hay tất cả những gì liên quan đến nó. Con người sẽ đánh đổi tất cả, thậm chí là hy sinh mạng sống, để có được kho báu đó.

Vậy đâu là kho báu chúng ta đang tìm kiếm? Đâu là cùng đích của cuộc đời mỗi chúng ta? Hãy tự chất vấn lương tâm và trả lời câu hỏi này. Đứng trước sự chọn lựa giữa thế gian và Nước Trời, bạn sẽ chọn điều gì?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Nước Trời là kho báu Chúa đã dành cho chúng con, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con buông bỏ của cải thế gian mà chọn lấy chính Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…