Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên: “Bà muốn sao thì được vậy”

Thái Hà (03.08.2022) – Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. (Mt 15,21-28)

Đức tin đôi khi không có nghĩa là thực hiện những điều lớn lao hay vĩ đại. Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ làm một điều duy nhất nhưng lại được Chúa Giêsu xác nhận là có một lòng mạnh tin, đó là tín thác và trông cậy vào Chúa Giêsu. Bà tín thác vào Chúa Giêsu là Đấng có thể cứu giúp con gái bà, đứa con mà bà hết mực yêu thương, thoát khỏi sự đau khổ bởi sự dữ; bà trông cậy vào Chúa Giêsu khi một lòng kiên định bám lấy Người dẫu cho có bị thử thách tốt độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một lòng tín thác vào Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời này; xin cho chúng con luôn cảm nhận được Chúa là chỗ dựa vững chắc cho chúng con, để chúng con đủ sức làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ của Người giữa thế gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.