Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Công bằng và lòng thương xót

Thái Hà (19.08.2020) – Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? (Mt 20,1-16a)

Một hôm, trong khi Sêđôn đi xe lửa thì có người đến hỏi ông rằng: “Nếu Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, tại sao lại có thể cho người ta vào địa ngục?” Ông sêđôn nói: “Tôi cũng xin hỏi ông điều này: Nếu Đức Chúa Trời là Đấng công bằng, tại sao lại có thể cho tội nhân vào thiên đàng?”

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy Thiên Chúa không chỉ công bằng nhưng còn rất giàu lòng yêu thương. Người yêu thương và quan tâm đến con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Phần mình, chúng ta theo Chúa không phải vì sự thỏa thuận hay vì được trả công nhiều hay ít. Theo Chúa là dấn thân phục vụ tha nhân trong mọi hoàn cảnh cách quảng đại, tránh thói ganh tị, hờn ghen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đến với Chúa và với anh em bằng một trái tim không so đo, không tính toán, nhưng chỉ vì lòng nhiệt thành yêu Chúa mà thôi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…