Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Ganh tị

Thái Hà (17.08.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”. (Mt 20,1-16)

“Ganh tị” là điều thường thấy ở mỗi người, không ai là không có tính xấu này, tùy theo nhiều hay ít. Hôm nay Chúa đã dùng dụ ngôn người làm vườn để dạy các môn đệ hãy loại bỏ lòng danh tị và tính ích kỷ. Cái nhìn của con người vô cùng giới hạn. Có những điều chính mắt thấy, tai nghe, nhưng sự thật thì không phải vậy. Những người làm giờ thứ mười một chưa hẳn là những người lười biếng. Họ đã trải qua những lo lắng về cái ăn cho gia đình mình thế nào, có lẽ là điều mà những người được thuê từ sáng sớm đã không cảm nghiệm được. Mỗi người có trách nhiệm chu toàn mọi bổn phận được giao phó, đừng nên xét đoán, soi mói hay so sánh với người khác để không sinh lòng ghen ghét, đố kỵ. Đó cũng là những gì Lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tính yêu Chúa vượt qua mọi tính toán, xin cho chúng con có một tình yêu như Ngài, để chúng con không dừng lại ở quyền lợi, nhưng là vươn đến tình yêu. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con làm nô lệ của thói ganh tị, nhưng xin giải thoát chúng con khỏi những giới hạn mà tự sức chúng con không thể làm được. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, xin giữ gìn chúng con trong đức tin. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.