Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Thiên Chúa xót thương

Thái Hà (18.08.2021) – Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”. (Mt 20,1-16a)

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Không có tội lỗi nào mà lòng thương xót của Chúa không thể chạm đến và xua tan được, khi một trái tim ăn năn đang tìm cách quay về với Cha của chúng ta”.

Hình ảnh ông chủ tốt lành trong bài Tin Mừng hôm nay chính là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, sẵn sàng yêu thương cứu độ hết thảy mọi người dù họ là ai, người sang hay hèn, giàu hay nghèo. Quả thế, trong Vương Quốc Nước Trời, Thiên Chúa không phân biệt người đến trước, kẻ đến sau, sống đạo từ nhỏ hay tân tòng.

Thiên Chúa giàu lòng thương xót với hết thảy mọi người, Người luôn mời gọi chúng ta vào trong Vương Quốc tình yêu của Người. Điều quan trọng đối với Thiên Chúa không phải là chúng ta làm được nhiều hay ít, nhưng là tình yêu và thiện chí của chúng ta như thế nào đối với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa tha thiết, biết gắn bó với Hội Thánh và trung thành để cuộc đời con mãi thuộc về Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…