Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên: Dám lên tiếng

Thái Hà (25.08.2021) – “Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác”. (Mt 23,27-32)

“Miệng nam mô bùng bồ dao găm”. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường dùng câu nói đó để ám chỉ những kẻ có lòng dạ độc ác nhưng lại tỏ ra từ bi, đạo đức.

Các kinh sư và những người Pharisêu không chỉ là những kẻ giả hình, giữ luật theo kiểu hình thức bên ngoài, mà họ còn nham hiểm, thường có những toan tính đọc ác, sẵn sàng giết chết các ngôn sứ, khi các ngài không trình bày về Thiên Chúa theo như ý muốn của họ. Đức Giêsu cực lực lên án thái độ sống giả hình đó. Người cảnh báo họ về những điều ác mà cha ông họ đã gây ra trong Cựu Ước, và giờ đây, họ đang đi vào vết xe đổ đó.

Dù biết rằng Người có thể bị các kinh sư và người Pharisêu giết chết vì dám công khai chỉ trính họ, tuy nhiên, Đức Giêsu không sợ hãi phải lên tiếng cho sự thật. Người biết mình là ai và sứ mạng của Người là gì. Trong thời đại hôm nay, chúng ta có dám lên tiếng cho sự thật như Đức Giêsu đã làm hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chung con dám can đảm lên tiếng cho sự thật trong thời đại hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…