Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: Ra đi

Thái Hà (04.09.2019) –  Đức Giêsu  nói : ‘’ Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó’’ Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: Ra đi

(Ảnh internet)

Cuối thế kỷ thứ XVI, các nhà thừa sai Tây Ban Nha đầu tiên đã mang Tin Mừng đến với người dân Việt Nam. Kể từ đó, sự hiện diện và tinh thần Tin Mừng của các ngài đã mang lại hoa trái đức tin cho con người và Giáo Hội Việt Nam.

Khi Đức Giêsu làm phép lạ chữa bệnh và trừ quỷ cho nhiều người, dân chúng muốn giữ Đức Giêsu lại kẻo Người bỏ họ mà đi, nhưng Đức Giêsu vẫn đi đến các thành khác loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Sứ vụ của Người là mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi dân nước. Vì thế, Người không dừng lại hay ở cố định một nơi, mà luôn lên đường ra đi đến mọi biên cương cả địa lý lẫn hoàn cảnh sống của con người.

Con người luôn muốn thủ đắc nhiều thứ, nhưng khi có rồi lại muốn giữ cho riêng mình mà không chia sẻ cho người khác. Ở đây, Đức Giêsu biết sứ mạng của mình nên đã cho họ biết rằng: “Tôi phải loan báo Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết can đảm lên đường ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.