Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên: Rao giảng Tin Mừng

Thái Hà (01.09.2021) – Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. (Lc 4,38-44)

Một em thiếu nhi lớp giáo lý Xưng tội rước lễ lần đầu, em rất ngoan ngoãn sống lời Chúa qua những gì học được nơi cha mẹ và các anh chị giáo lý viên. Em không những sống ngoan ở nhà mà còn biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn bè cùng lớp khi các bạn cần. Khi được hỏi sao các em tốt vậy, em trả lời: “Em đang bắt chước Chúa”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó. Rất đông người bệnh tật, ốm đau đã đến với Chúa và Người đã đặt tay chữa lành từng người. Thật vậy, Đức Giêsu đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, không chỉ tại nơi gia đình của chúng ta mà là ở bất kỳ nơi đâu chúng ta đến, giống như em nhỏ kia sống rao giảng Tin Mừng ở bất cứ nơi đâu em hiện diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, xin Chúa cũng giúp chúng con bắt chước Chúa, rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc sống của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…