Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên: Hạnh phúc thật

Thái Hà (09.09.2020) – Phúc cho ảnh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. (Lc 6,20-26)

Laura Jane WilIliams, tác giả cuốn Cream for Breakfast nói rằng: “Đừng quá tập trung vào hạnh phúc. Hầu hết chúng ta không bao giờ cảm thấy hạnh phúc theo như cách chúng ta tưởng tượng, thay vào đó, hãy theo đuổi sự trọn lành”.

Hạnh phúc có như chúng ta nghĩ không? Đâu mới là nguồn hạnh phúc thật sự? Trong bài giảng về những mối phúc, Đức Giêsu chỉ ra rằng, mối phúc thật sự là được Thiên Chúa đoái thương. Người có phúc là người cảm nhận được lòng xót thương của Thiên Chúa.

Cuộc sống với những khó khăn khiến chúng ta nhiều lúc tự hỏi: “Chúa ở đâu?” Và Chúa trả lời: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúa vẫn ở đó, ngày trong mọi nỗi thống khổ chúng ta phải chịu. Thế nhưng, chúng ta có dám chấp nhận Người và “vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng danh cho chúng ta trên trời thật lớn lao” không?

Cầu nguyện: Lạy chúa, Chúa mới là hạnh phúc thật sự con đang kiếm kìm, xin Chúa giúp con, để con chỉ muốn và làm điều Chúa muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…