Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên: Thiếu tính nhất quán

Thái Hà (18.09.2019) – Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than . (Lc 7,31-35)

(Ảnh internet)

Ngày nay, hiện tượng “sống thử” vẫn xảy ra rất nhiều nơi những đôi bạn. Một mặt, họ muốn sống đời vợ chồng, nhưng mặt khác, họ lại sợ ràng buộc, sợ phải thực hiện nghĩa vụ của người làm chồng, làm vợ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mượn hình ảnh đám trẻ chơi ngoài phố để nói lên thái độ thiếu nhất quán. Chấp nhận cuộc chơi mà lại không cộng tác, muốn một đằng, nhưng lại làm một nẻo.

Có thể, mỗi người chúng ta cũng vậy, tin Chúa nhưng không sống giới răn của Chúa, tin Chúa nhưng không thực hành điều giáo hội dạy. Chúng ta luôn có thái độ lèo lái giáo huấn của Chúa, của Giáo hội theo cách nghĩ của mình, từ đó dẫn tới lối sống đi ngược với Tin Mừng. Muốn là tín hữu tốt, chúng ta cần tích cực tuân giữ những điều Chúa và Giáo hội dạy. Có như thế, chúng ta mới trở nên con người đích thực của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn sống nhất quán với lời mời gọi của Tin Mừng, để trở nên những người môn đệ trung tín của Chúa. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.