Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên: Trao ban để sinh lợi

Thái Hà (25.10.2023) – Đức Giêsu bảo: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12,39-48)

Nhiều lần trong Tin Mừng, Đức Giêsu cho thấy con đường của Người là con đường hẹp, đòi hỏi người ta phải hy sinh bản thân nhiều hơn. Con đường ấy cũng hàm ẩn một sự cống hiến cho bản thân mình cho lợi ích chung qua đời sống phụng sự Chúa và yêu mến tha nhân.

Sự sống, tài năng, sức khỏe, thời gian, của cải… là những ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Qua đó, người mời gọi chugns ta hãy làm sinh lợi những ân huệ ấy để phục vụ anh chị em xung quanh trong Hội Thánh Chúa.

Khôn ngoan sử dụng các ơn lành Chúa ban là bổn phận của mỗi người chúng ta. Những nén bạc ân sủng nơi mỗi người tuy nhiều ít khác nhau nhưng đều có giá trị như nhau và Thiên Chúa muốn chúng ta dùng chúng để phục vụ cộng đoàn. Ân sủng không phải để làm vinh danh cá nhân mỗi người. Ân sủng là để phục vụ, và ai được ban cho nhiều sẽ phải phục vụ nhiều hơn. Đừng quên, đến ngày sau hết, chúng ta sẽ phải trả lẽ cho công việc phục vụ của mình tương xứng với những ân huệ đã lãnh nhận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng ta biết tận dụng những của cải mà Chúa trao phó để sinh lợi thật nhiều cho Chúa và giúp ích cho nhiều người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…