Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên: Món quà của mẹ

Thái Hà (22.09.2021) – Đức Giêsu nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”. (Lc 9,1-6)

Victor, một thanh niên Công giáo, lúc 20 tuổi, lao mình vào thuốc phiện và sớm thành tay buôn khét tiếng. Chẳng bao lâu, anh bị bắt và bị giam giữ. Cảnh tù đày khiến anh bất mãn, chán chường tột độ, nhưng anh đã thay đổi khi nhận được món quà của mẹ – quyển sách Tin Mừng. Cuộc sống của anh sau đó trở nên an bình, vui tươi hơn khi biết được có Chúa ở cùng mình.

Khi đi đường, bao bị, lương thực, tiền bạc, áo là những thứ cần thiết cho mỗi người, nhưng Đức Giêsu lại không muốn các môn đệ của mình mang theo chúng. Người muốn các ông lên đường, ra đi với lòng tín thác, tin tưởng tuyệt đối vào tình thương diệu vời của Chúa chưa? Hay chúng ta chỉ biết than thở, oán trách Chúa khi những tình cảnh trái ngược xảy đến?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tín thác vững vàng nơi Chúa để con luôn biết ca khen danh Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…