Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên: Người môn đệ

Thái Hà (23.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,1-6)

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin ngày 24.01.2016, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng: “Mọi Kitô hữu đều có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng”.

Lời Chúa hôm nay kể lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và Người đỏi hỏi rất khắt khe. Theo Đức Giêsu, người môn đệ phải từ bỏ mọi sự thế gian, chấp nhận sự bấp bênh và phó thác mọi sự trong bàn tay của Thiên chúa. Chính khi ấy, họ mới đủ sức thực thi sứ mạng Người ủy thác.

Công đồng Vatican II đã khẳng định: “Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo”. Nói cách khác, nếu không truyền giáo, Giáo Hội chỉ là một tập thể xơ cứng, không còn là chính mình. Chính vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi dân thân vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, dù phải gặp nhiều khó khăn, hiểm nguy. Đức Giêsu vẫn không ngừng mời gọi chúng ta: hãy ra khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mà nghĩ đến ơn cứu độ các linh hồn.

Cầu nguyện: Lạy Cháu, xin cho chúng con khả năng đáp ứng những đòi hỏi của người môn đệ, ngõ hầu đủ sức làm chứng nhân loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…