Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên: Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa

Thái Hà (09.10.2019) –  Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói : Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. (Lc 11,1-4)

(ảnh internet)

Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Cầu nguyện là nói chuyện hằng ngày với Chúa, Đấng luôn lắng nghe chúng ta”.

Chúng ta rất thích trò chuyện với những người yêu mến vì ta biết họ luôn sẵn lòng nghe ta. Cũng vậy, Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương chúng ta, cũng rất thích được nghe chúng ta thưa chuyện với Người. Thế nhưng, chúng ta thường hay bối rối không biết cầu nguyện như thế nào.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện. Cầu nguyện là chúc tụng Chúa, là xin những ơn cần thiết cho ta và cho mọi người khác, và là xin ơn tha tội. Cầu nguyện cũng chính là dịp để chúng ta  gắn kết mật thiết hơn mối tương quan với Chúa, và nhờ đó, sống quảng đại hơn với anh em mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khao khát gắn bó với Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.