Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên: Cầu nguyện với Chúa

Thái Hà (06.10.2021) – Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. (Lc 11,1-4)

Trong một xã hội cổ vũ lối sống thực dụng, con người dường như bị cuốn vào lối sống đó. Điều này cũng ảnh hưởng đến cả đời sống tâm linh, nhiều khi con người đến với Chúa để xin điều này, xin điều nọ, mà ít ai đến với Người để xin cho biết cách cầu nguyện thế nào ngõ hầu đẹp lòng Chúa.

Lời cầu xin của người môn đệ với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” phần nào nói lên khát vọng sâu xa nơi mỗi người là được kết hợp với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Đức Giêsu đã chỉ cho các môn đệ cầu nguyện bằng “Kinh Lạy Cha” mà ngày nay chúng ta vẫn đọc. Lời nguyện gồm hai phần, trước là những lời chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa và sau là những lời cầu xin ban những nhu cầu vật chất và tâm linh cho mình và người khác.

Đoạn Tin Mừng cũng là lời nhắc nhở và thức tỉnh cho mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào hay làm bât cứ việc gì, cũng hãy nghĩ đến Chúa và cầu nguyện với Người dựa trên lời kinh mà Đức Giêsu đã dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cầu nguyện là cầu nối và là mối dây liên kết chúng con với Chúa. Xin cho chúng con biết năng kết hiệp với Ngài để cuộc đời chúng con trở nên ý nghĩa hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…