Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên: Ngưng sống giả hình

Thái Hà (12.10.2022) – Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào. (Lc 11,42-46)

Chúa Giêsu lên án mạnh mẽ với lối sống giả hình của những người Pharisêu và những nhà thông luật. Họ cố gắng tạo cho mình một bức phông đạo mạo trước mặt mọi người, còn trong tâm hồn nghĩ toàn chuyện xấu xa. Hình ảnh của những người Pharisêu và những người thông luật vẫn còn phảng phất đâu đó trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Khi đến nhà thờ chúng ta tỏ ra là người đạo đức thánh thiện nhưng khi rời khỏi nhà thờ chúng ta thể hiện khuôn mặt hoàn toàn trái ngược. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy suy xét lại chính bản thân mình, lối sống, lời ăn tiếng nói… và mời gọi mỗi người biết quan tâm đến đời sống nội tâm hơn là những hình thức bên ngoài. Vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm hồn, Ngài sẽ thưởng và phạt xứng với những việc chúng ta làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho con biết can đảm sống với một lương tâm ngay thẳng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.