Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên: Trở nên gương sáng

Thái Hà (13.10.2021) – Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người thì dù một ngón tay cũng không đụng vào”. (Lc 11,42-46)

Vào ngày 13.05.1981, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát hụt bởi một người đàn ông Hồi giáo. Sau khi khỏe lại, Ngài đã đến nhà tù và tha thứ cho anh em. Chính ngài đã trở nên gương sáng trong việc yêu thương kẻ thù.

Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu và những nhà thông luật. Họ là những người có học thức, khôn ngoan trong dân chúng, nhưng thay vì dùng tài năng của mình để giúp cho đời sống của người dân thì họ lại đặt ra muôn vàn luật lệ để áp đặt lên dân chúng. Trong khi đó, họ lại không tuân theo những quy định do chính họ đặt ra.

Lời Chúa mời gọi chúng ta trở nên gương sáng cho người khác noi theo. Bởi vì khi muốn người ta làm điều gì thì chính mình phải làm điều đó trước. Đồng thời trong mọi iệc, chúng ta hãy làm với tinh thần bác ái, yêu thương để công việc trở nên có ý nghĩa hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày xin giúp con nên tấm gương phản chiếu tính yêu thương của Chúa, trong mọi việc con làm và cho mọi người con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…