Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên: Cửa hẹp

Thái Hà (27.10.2021) – Đức Giêsu bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết” có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. (Lc 13,22-30)

Bà Rosa Silva dù đã được thông báo kết quả bào thai là một “quái thai”, nhưng bà vẫn cho đó là món quà “Thiên Chúa trao cho bà”. Bà sẵn sàng đi trên con đường hẹp, con đường mang tên “ngươi chớ giết người”. Và ba Rosa Silva đã cho ra đời hai mầm sống. Hai mầm sống đó, nay đã trở thành hai linh mục.

khi được hỏi về số lượng người được cứu độ, Đức Giêsu không trả lời câu hỏi đó, nhưng lại trình bày cách thức để được cứu độ: “Đó là đi qua cửa hẹp”. Người mời gọi con người cố gắng sống giáo huấn của Chúa, nghĩa là cố gắng từ bỏ và chiến đấu liên lỉ với chính mình. Và để qua cửa hẹp, con người cần chiến đấu chống lại cái tôi ích kỷ, can đảm nhận ra những thiếu sót của bản thân mà sám hối ăn năn, và quảng đại sống liên đới với mọi người. Thiên Chúa luôn muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không phân biệt giới hạn. Nhưng liệu con người có nỗ lực cộng tác với Thiên Chúa để vào Nước Trời hay không, đó là tự do lựa chọn của mỗi con người.

Cầu nguyện: Xin cho con biết từ bỏ những gì nghịch với những giá trị của Tin Mừng, ngõ hầu con được dự phần vào vinh quang của Chúa trong Nước Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…