Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên: Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp

Thái Hà (26.10.2022) – Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? ” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! Bấy giờ anh em mới nói: “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!

“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.”Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.” (Lc 13,22-30)

Viễn tượng ngày cánh chung được ví như một phòng tiệc cưới. Muôn dân từ khắp bốn phương đều được mời gọi đến tham dự bàn tiệc. Tuy nhiên, muốn vào phải qua cửa hẹp. Ở đây, Nước Trời được so sánh với phòng tiệc. Cửa vào nhỏ hẹp, khi cửa đóng lại rồi thì sẽ không cho ai vào nữa. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng cho đến giờ chết của mình. Đừng ỷ lại về danh hiệu mình là Kitô hữu, là con cái của Chúa, để rồi không chịu nỗ lực, cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày, tự cho mình là công chính, tốt lành mà khinh bỉ những người tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức mỗi ngày trong đời sống Kitô hữu, để Chúa đến bất cứ lúc nào chúng con cũng sẵn sàng đón Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.