Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên: Nếu không có thập giá

Thái Hà (08.11.2023)  – Đức Giêsu nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. (Lc 14,25-33)

Trong bài giảng lễ Suy Tôn Thánh Giá năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Khi hành trình của chúng ta thiếu vắng thập giá, khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà vắng bóng thập giá, thì chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Dù có thể chúng ta là linh mục, giám mục, hồng y hay giáo hoàng, nhưng chúng ta không phải là môn đệ của Chúa.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nêu lên điều kiện tiên quyết cho những ai muốn trở thành môn đệ Người. Đó là phải vác thập giá của mình. Chắc chắn, Đức Giêsu không đòi hỏi người môn đệ phải vác một cây thập giá bằng gỗ mà đi theo Người, nhưng Người muốn họ hãy vác thập giá là những nghịch cảnh của đời mình bằng một tinh thần vui tươi tự nguyện, như xưa Người đã tự nguyện vác thập giá lên đồi Canvê.

Thập giá của mỗi người mỗi khác: Với bác sĩ là bệnh nhân, với giáo viên là học trò, với cha mẹ là con cái, với mục tử là đàn chiên. Khi chu toàn bổn phận, nghĩa là chúng ta đã và đang cùng vác thập giá với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con thêm sức mạnh để chúng con có thể vác lấy thập giá đời mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…