Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên: Tạ ơn

Thái Hà (15.11.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. (Lc 17,11-19)

Ảnh minh họa (Google)

Sách Giáo lý Hộ Thánh Công giáo số 2637 viết: “Tạ ơn là nét đặc trưng của kinh nguyện Hội Thánh, khi cử hành Thánh lễ, biểu lộ và trở thành phù hợp hơn với bản chất của mình”.

Khi thấy chỉ một mình người Samari quay lại tạ ơn Chúa vì được chữa lành, Đức Giêsu hỏi: “Chín người kia đâu?”. Có lẽ chín người kia không đến vì bận đi trình diện tư tế, hoặc vì quá vui mừng nên quên mất Đấng làm cho họ được chữa lành.

Sống tâm tình biết ơn là một lối sống nhân bản. Mỗi ngày, chúng ta nhận được biết bao ơn lành từ Thiên Chúa, hay từ tấm lòng quảng đại của người khác. Chúng ta biểu lộ lòng biết ơn của mình đối với Chúa. Chúng ta biểu lộ lòng biết ơn của mình đối với Chúa và mọi người như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa là cha của con, mọi điều con có hôm nay đều là hồng ân Chúa ban. Con xin tạ ơn Chúa. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.