Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên: Cành nho tách lìa khỏi thân sẽ ra sao?

Thái Hà (16.11.2022) – Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: “Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.”

“Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. […] Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.”

Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu, tiến lên Giêrusalem. (Lc 19,11-18) 

Đây là một câu chuyện khác được thánh sử Luca đặt xen kẽ với dụ ngôn mười nén bạc. Chúa Giêsu được ví như Vua của sự sống. Không phải Thiên Chúa xử tội chết những ai không thuần phục Người, đúng hơn là những ai khước từ Người là tự mình tìm đến cái chết – cái chết vĩnh viễn của linh hồn. Thật vậy, chính Ngôi Lời từ nguyên thủy đã tác tạo vạn vật và ban cho chúng có sự sống nơi mình. Ai đón nhận Người thì có sự sống nơi mình, ai không muốn Người làm Vua của mình nghĩa là chối từ nguồn ban sự sống. Điều đó giống hình ảnh cành nho bị tách lìa khỏi thân nho, chỉ còn sống được ít phút trước khi khô héo hoàn toàn và chết đi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, còn rất nhiều anh chị em con chưa biết Chúa hay đã lìa khỏi cây nho Giêsu, tuy vẫn sống nhưng chỉ là ít phút trước khi khô héo hoàn toàn. Xin cho mọi người nhận biết Chúa, hoán cải chính con và mọi người. Để nhờ ơn giao hòa, chugns con được sáp nhập lại cây nho Giêsu là nguồn sống muôn đời của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.