Thứ Tư XIX Thường Niên: Trả lẽ trước mặt Chúa

Thái Hà (23.10.2019) –  Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. (Lc 12,39-48)

 Bất kỳ một nhân viên chăm sóc khánh hàng nào cũng đều phải nắm rõ, và thuộc nằm lòng cách phục vụ khách hàng mà ông chủ đã dày công đào tạo. Nếu một nhân viên vào làm sai những gì được dạy, thì việc trả lẽ trước mặt ông chủ là điều hiển nhiên; nhẹ thì bị giam lương, nặng thì bị đuổi việc.

Biết và làm là hai thái độ khác nhau. Có người biết nhưng không làm. Đó chính là điều mà Đức Giêsu muốn mỗi người Kitô hữu cần cảnh giác.

Kitô hữu là những người được Thiên Chúa phú ban cho nhiều ơn đặc biệt để biết ý Chúa, nhưng nếu không làm theo, thì sẽ bị phạt nặng hơn những người không biết. Các nhà lãnh đạo được trao quyền hành và trách nhiệm cũng phải trả lời trước mặt Chúa về cách phục vụ của mình. Thiên Chúa phú ban cho họ tài năng và trí tuệ, sức khỏe và của cải để họ phục vụ người dân. Biết và làm theo ý Chúa phải đi đôi với nhau. Biết mà không làm hoặc làm sai thì phải trả lẽ trước mặt Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết và thực thi ý Chúa trọn vẹn trong từng giây phút cuộc đời chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.