Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Baxiliô và Thánh Giêgôriô GM: Khiêm tốn

Thái Hà (02.01.2017) – Ông Gioan Tẩy giả nói với những người Do Thái: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. (Ga 1,19-28)

Kết quả hình ảnh cho Ga 1,19-28)
Ảnh minh họa (Google)

Vào một đêm trăng, Đức Thích Ca ngồi  đàm đạo với các đệ tử. Ngài lấy ngón tay chỉ lên mặt trăng và nói: “Kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng đừng tưởng ngón tay ta là mặt trăng”.

Thánh Gioan Tẩy giả là vị tiền hô dọn đường cho Đức Giêsu – Đấng cứu thế sẽ đến, nhưng người Do Thái lại tưởng lầm rằng Thánh nhân chính là Đấng Thiên sai của Chúa. Tuy nhiên, Thánh nhân đã không lợi dụng sự hiểu lầm này để tư lợi, nhưng lại khiêm tốn chân nhận rằng mình chỉ là “tiếng người hô trong hoang địa” chứ không phải là Đấng Cứu Thế.

Thánh Baxiliô Cả và thánh Giêgôriô đã học nơi Thánh Gioan tinh thần khiêm tốn phục vụ. Vì thế, các Ngài đã dùng học thức cao siêu, và nhất là đời sống thánh thiện, khiêm tốn của mình để giới thiệu Chúa cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con luôn biết sống khiêm tốn trong tương quan với Chúa và mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.