Thừa sai người Canada, Cha Jacques Huberdeau DCCT đã qua đời

Cha Jacques Huberdeau DCCT, thừa sai người Canada đã từng làm việc tại Việt Nam vừa được Chúa gọi về lúc 23h30 ngày 22 tháng 5 năm 2015, hưởng thọ 98 tuổi.

Với cái chết của ngài, tất cả các vị thừa sai DCCT Canada sang giúp Giáo Hội Việt Nam đều đã về với Chúa.

Năm 1975 các linh mục tu sĩ DCCT người Canada đều bị trục xuất khỏi Việt Nam cho dẫu các ngài xin được chết tại Việt Nam, nơi các ngài đã tình nguyện đến phục vụ từ thuở còn là sinh viên thần học.

Tu sĩ linh mục JACQUES HUBERDEAU DCCT

Rửa tội ngày 31.12.1916 tại Montréal, Canada
Khấn dòng 02.08.1936 tại Québec, Canada
05.09.1938 sang Việt Nam
06.06.1942 được phong chức linh mục tại Hà Nội
05.1964 về Canada
1964-1966 giáo sư chủng viện tại Moncton, Canada
09.10.1966 sang phục vụ tại Uruguay
10.1985 về Canada
04.11.1985 sang phục vụ tại Haiti
Năm 2000 về Canada và qua đời tại Đền thánh Anna.

Lời ngài viết vào tháng 4/2014: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con vâng theo Thánh Ý”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.