Thương Sài Gòn nhiều lắm!

Một chị giáo dân Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế ghi lại hình ảnh cha Phêrô Nguyễn Quang Duy đang cho ruốc sả vào các hộp nhựa để gửi vào Sài Gòn.

Trang tin Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế cho biết: Hôm qua, 16.08, Giới Gia Đình Trẻ, các bạn Giới Trẻ Thừa Sai DCCT, quý cha, quý thầy, quý chị, các chú và bà con giáo dân cộng tác tạm hoàn thành, để sớm gửi vào Sài Gòn 2.000 hủ ruốc sả và 2 tạ cá khô! Cha Phêrô cũng tham gia với mọi người để công việc được nhanh chóng.

Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy năm nay 77 tuổi (1944), ngài nguyên là Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn trước khi ngài ra Huế làm Bề trên Tu viện và chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế. Ngài không còn giữ chức vụ Bề trên, hiện ngài là thành viên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Khi làm công việc này, ngài nói: THƯƠNG SÀI GÒN NHIỀU LẮM!