Thuyên chuyển các linh mục thuộc Tổng giáo Phận Hà Nội

Dịp này, Đức Hồng Y cũng đã quyết định thuyên chuyển 13 linh mục trong Tổng Giáo phận. Các ngài sẽ lên đường tới nhiệm sở mới từ ngày 24/4 tới đây để thi hành sứ vụ mà Chúa Ki-tô Phục sinh đã truyền.

1. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý – Chính xứ Cẩm Sơn

2. Lm. Luca Vũ Công Liêm – Chính xứ Tầm Khê

3. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều – Chính xứ Đạo Truyền, An Tập

4. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền – Chính xứ Đồng Bào

5. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn – Chính xứ Hà Ngoại

6. Lm. GB Lê Xuân Tuyến – Chính xứ Hàng Bột

7. Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên – Chính xứ Công Xá

8. Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng – Chính xứ Lưu Xá, An Hoà, Mỹ Thượng

9. Lm. Antôn Trịnh Duy Công – Chính xứ Lường Xá

10. Lm. Giuse Vũ Đình Hồi – Giám quản Phúc Lâm, Thượng Lâm

11. Lm. Phaolô Ngô Văn Bắc – Giám quản Trại Mới

12. Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương – Giám quản Đào Duyên

13. Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp – Phó thường trực tại Phúc Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.