Thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục tại Tổng giáo phận Hà Nội, tháng 11.2018

Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã ký quyết định bổ nhiệm 12 Tân Linh mục chịu chức ngày 23/10 vừa qua, đồng thời thuyên chuyển nhiệm sở 33 linh mục đang làm mục vụ tại Tổng Giáo phận.

12 Tân Linh mục đi tới nhiệm sở được chỉ định trong ngày 10/11 hôm nay. Các linh mục được thuyên chuyển sẽ đồng loạt rời nhiệm sở cũ và tới nhiệm sở mới trong ngày 16/11 tới đây.

Danh sách 12 Tân Linh mục:

1. Linh mục Gioan Trần Văn Chiều – Phó xứ Nam Định

2. Linh mục Giuse Vương Văn Đệ – Phó xứ Tụy Hiền

3. Linh mục Giuse Nguyễn Anh Đua – Giúp nhà ứng sinh Gioan

4. Linh mục Giuse Trần Khắc Hạnh – Phó xứ Bút Đông

5. Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Khánh – Phó xứ Cát Thuế

6. Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên – Phó xứ Lại Xá

7. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Lâm – Phó xứ Đại Ơn

8. Linh mục Phaolô Vũ Đức Long – Phó xứ Hàm Long

9. Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tâm – Phó xứ Chính Tòa

10. Linh mục Giuse Trần Văn Thắng – Phó xứ Lảnh Trì

11. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) – Phó xứ Bút Sơn

12. Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) – Phó xứ Nghĩa Ải

Danh sách 33 linh mục được thuyên chuyển:

1. Linh mục Giuse Bùi Văn Cường, nguyên Chính xứ Đồng Gianh, chuyển tới Chính xứ Mường Cắt – Vụ Bản

2. Linh mục Gioan B. Bùi quốc Toàn, nguyên Giám quản Mường Cắt, chuyển tới Chính Xứ Đồng Gianh – Mường Tre

3. Linh mục Antôn Phạm Văn Dũng, nguyên Thư ký ĐHY, chuyển tới Chính xứ Cẩm Cơ

4. Linh mục Giuse Mai Xuân Lâm, nguyên Chính xứ Sở Kiện, chuyển tới Chính xứ Bút Đông + DưỡngThọ

5. Linh mục Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, nguyên Chính xứ Bút Đông, chuyển tới Chính xứ Bằng Sở- Sở Hạ – Quản hạt Phú Xuyên

6. Linh mục Antôn Trần Quang Tiến, nguyên Giám đốc TTHH Bằng Sở, chuyển tới Chính xứ Sở Kiện

7. Linh mục Giuse Đào Bá Thuyết, nguyên Chính xứ Hoàng Nguyên, chuyển tới Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ – Ngô Khê

8. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thoan, nguyên Chính xứ Cát Lại, chuyển tới Giám quản Thượng Lâm – Phúc Lâm

9. Linh mục Phêrô Đỗ Văn Chung, nguyên Giám quản Chuyên Mỹ, chuyển tới Chính xứ Hoàng Xá

10. Linh mục Phaolô Phạm Văn Mạnh, nguyên Giám quản Sở Hạ, chuyển tới Chính xứ Hoàng Nguyên

11. Linh mục Giuse Phạm Đức Văn, nguyên Giám quản Tân Độ, chuyển tới Chính xứ Mỹ Thượng – An Hoà

12. Linh mục Giuse Nguỵ Thành Khương, nguyên Giám quản Trung Lương, chuyển tới Chính xứ Hà Thao – Kẻ Nghệ

13. Linh mục Phaolô Nguyễn Huy Trình, nguyên Giám quản Hà Thao, chuyển tới Chính xứ Công Xá

14. Linh mục Giuse Đào Trọng Thành, nguyên Phó xứ Tường Loan, Phú Ốc, chuyển tới Giám quản Chuyên Mỹ

15. Linh mục Giuse Trần Ngọc Long, nguyên Giúp TTHH Bằng Sở, chuyển tới Phó Bằng Sở – Thường trực mục vụ tại giáo xứ Sở Hạ

16. Linh mục Phanxico X. Nguyễn Văn Soái, hiện đang Giúp nhà ứng sinh Gioan, chuyển tới Giám quản Tân Độ

17. Linh mục Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy, nguyên Phó xứ Nam Định, chuyển tới Phó xứ Tiêu Hạ – Thường trực mục vụ tại giáo xứ Trung Lương

18. Linh mục Giuse Đặng Anh Việt, nguyên Phó xứ Thạch Bích, Thượng Lâm, chuyển tới Phó xứ Chằm Hạ

19. Linh mục Giuse Phạm Văn Thắng, nguyên Phó xứ Bút Đông, chuyển tới Giám quản Trung Đồng

20. Linh mục Giuse Trần Văn Thu, nguyên Phó xứ Thạch Bích, chuyển tới Phó xứ Bút Đông – Thường trực mục vụ tại giáo xứ Dưỡng Thọ

21. Linh mục Giuse Trần Hữu Nam, nguyên Phó xứ Hàm Long, chuyển tới Phó xứ Tuờng Loan – Thường trực mục vụ tại giáo xứ Phú Ốc

22. Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Trường, nguyên Phó xứ Lưu Xá, chuyển tới Phó xứ Thạch Bích

23. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Phó xứ Sơn Miêng, Vân Đình, chuyển tới Giám quản Vân Đình + GiangSoi

24. Linh mục Phêrô Tạ Văn Tuân, nguyên Phó xứ Thụy Ứng, Giang Xá, chuyển tới Giám quản Giang Xá

25. Linh mục Đaminh NguyễnVăn Tuân, nguyên Phó xứ Đại lại, Gia trạng, chuyển tới Giám quản Gia Trạng

26. Linh mục Giuse Hoàng Minh Giám, hiện đang là Chính xứ Tiêu Hạ, Kiêm thêm Trung Lương

27. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khích, nguyên Phó xứ Bình Cách, Lỗ Xá, chuyển tới Giám quản Đồng Chiêm

28. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó xứ Vỉ Nhuế, chuyển tới Phó xứ Bình Cách – Thường trực mục vụ tại giáo xứ Lỗ Xá

29. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Huy, nguyên Phó xứ Đại Ơn, Yên Kiện, chuyển tới Giám quản Yên Kiện

30. Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh, nguyên Phó xứ Nghĩa Ải, Đồng Chiêm, chuyển tới Phó xứ Vỉ Nhuế

31. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuy OP, Giám quản Phương Trung, Mỗ Xá, Canh Hoạch

32. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng OP, Phó xứ Hàng Bột. Thường trực mục vụ tại xứ Đaminh (nhà thờ Giảng Võ)

33. Linh mục Giuse Đinh Ngọc Cảnh Ofm, Giám quản Trung Hiếu

BBT

———

Đính chính: đã sửa ở dòng cuối cùng “Linh mục Đaminh Định Ngọc Cẩn” thành “Linh mục Giuse Đinh Ngọc Cảnh”

NGUỒN: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.