TIẾN HÓA VÀ LINH HỒN

Con vật không có linh hồn.Con người thì có. Vậy chúng ta tiến hóa nhưu thế nào từ con ong, con vượn, con khỉ, hay những loài gọi là đã mất?

     Đúng là có cái gì đó làm cho chúng ta thành con người, cái đó không thể giải thích được bằng cái phần vật thể nơi chúng ta,mà phần này có thể đã phát sinh từ những sinh vật khác qua những cuộc tiến hóa. Yếu tố thiêng liêng, phi vật thể này, thiết yếu đối với nhân cách con người chúng ta, là cái mà truyền thống Công giáo gọi là linh hồn, theo kiểu nói của triết học Hy La.

     Vì linh hồn không phải là vật chất, nên chúng ta không thể tách ra từng phần và truyền lại theo kiểu cha mẹ chúng ta truyền lại từ phần máu thịt của các ngài cho cơ thể chúng ta. Đây là lí do khiến Hội thánh dạy, và vẫn dạy rằng, trong lúc cơ thể chúng ta có thể tiến hóa từ những cơ thể khác, thì phần thiêng liêng của chúng ta chỉ có thể hiện hữu qua hành vi tạo dựng trực tiếp của Thiên Chúa. Mỗi một linh hồn chúng ta, có thể nói như thế, đều là “ mới tinh ” từ tay Đấng Tạo hóa.

      Truyền thống đã cho thấy ít ra là có ám chỉ về giáo huấn này trong Thánh kinh. Chẳng hạn, khi ta chết, “ bụi đất trở về đất là nơi nó phát xuất, phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình” ( Giảng viên 12:7 ). Và, “ Chúng ta được sửa dạy bởi người cha trần thế mà chúng ta vẫn tôn kính. Vậy chúng ta lại không phải tùng phục Cha trên trời để được sống ư?” (Do thái 12:9).

     Quan điểm về vấn đề tiến hóa được Đức Piô XII nhắc lại trong thông điệp Dòng giống Nhân loại (1950). Ngài nói, “ phù hợp với tình trạng hiện tại của khia học nhân văn và thần học,” giáo huấn của Hội thánh “ không ngăn cấm những nghiên cứu và tìm tòi của những người thành thạo ở cả hai lãnh vực liên quan đến học thuyết tiến hóa, khi tìm hiểu về nguồn gốc của cơ thể con người  xét như phát sinh từ một chất thể tiền hữu và có sự sống – vì đức tin Công giáo buộc chúng ta tin rằng linh hồn thì trực tiếp do Thiên Chúa tạo dựng.”

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

Edit

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.