Tiểu sử Thầy Tađêô Trần Tấn Đạo, DCCT Huế

 THẦY TAĐÊÔ TRẦN TẤN ĐẠO, C.Ss.R. 

 • Sinh ngày 05 tháng 10 năm 1921, tại Phú Yên.
 • Ngày 27.10.1937: Gia nhập Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế.
 • Năm 1939: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội.
 • Ngày 15.09.1940: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Huế.
 • Từ năm 1940 đến năm 1958: Phục vụ tại Tu viện DCCT Huế.
 • Ngày 15.09.1946: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Huế.
 • Từ năm 1958 đến năm 1961: Phục vụ tại Tu viện DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1961 đến năm 1963: Phục vụ tại Tu viện DCCT Sài Gòn.
 • Từ năm 1963 đến năm 1978: Phục vụ tại Tu viện DCCT Thủ Đức.
 • Từ năm 1978 đến năm 1994: Phục vụ tại Tu viện DCCT Mai Thôn.
 • Từ năm 1994 đến nay: Phục vụ và nghỉ hưu tại Tu viện DCCT Huế.

Vào 7g30 thứ Tư, 15.11.2017, thầy Tađêô Trần Tấn Đạo, C.Ss.R. đã được Chúa gọi về tại Tu viện DCCT Huế, sau 96 năm làm con Chúa trên dương thế và 77 năm sống lời khấn Dòng. 

Cuộc đời thầy Tađêô là chuỗi dài của một hành trình đi theo Chúa Cứu Thế trong âm thầm và phục vụ. Thầy đã nhiệt thành phục vụ tại nhiều cộng đoàn của Nhà Dòng với những công việc khác nhau trong một tinh thần vâng phục và khiêm nhường. Thầy tìm thấy niềm vui thiêng liêng trong chí hướng mưu cầu lợi ích cho các linh hồn, đúng theo linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế.

Thầy Tađêô chia sẻ:

Tôi rất ước ao đời sống tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế:

 • Theo gương Cha Thánh Anphongsô Maria lo cứu giúp các linh hồn.
 • Theo gương thánh Giêrađô hy sinh bằng những lao công thường ngày, theo mục đích ơn gọi tu sĩ và thánh hóa đời sống.
 • Tuy rằng tôi như ly nước nhỏ, nhưng cố gắng đầy tràn.
 • Hy vọng những lý tưởng trên giúp tôi theo tiếng Chúa gọi đến phút cuối đời. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Tađêô sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

———-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.