Tín hữu có thể viếng nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả ở sông Jordan

Nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả ở vùng Qasr Al-Yahud, nơi Chúa Giê-su chịu phép rửa, trên bờ sông Jordan, đã được chính quyền Israel trao lại cho dòng Phanxicô ở Thánh Địa và trong tương lai gần, tín hữu có thể đến kính viếng và cầu nguyện tại đây.

Từ năm 1967, tín hữu không thể đến khu đất nơi có nhà thờ và một đan viện vì nó bị biến thành một cánh đồng mìn và sau đó thành khu vực quân sự có rào bao quanh.

Nhưng với thỏa thuận giữa chính quyền Israel và Palestine, tổ chức Halo Trust, một tổ chức của Anh chuyên rà phá bom mìn, đã khởi động một dự án khai hoang trong khu vực nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa và khoảng 4.000 quả mìn đã được gỡ bỏ. Điều này cho phép 8 Giáo hội trong vùng: Công giáo, Chính Thống Hy Lạp, Armeni, Copte, Etiopia, Rumeni, Syria và Nga, sở hữu lại các tài sản của mình.

Tu sĩ Ibrahim Faltas cho biết rằng các tu sĩ dòng Phanxicô đã bắt đầu tổ chức các cuộc hành hương đến sông Jordan vào năm 1641. “Đầu những năm 1920, họ bắt đầu mua đất và lên kế hoạch xây dựng nhà thờ. Năm 1933, họ xây dựng một nhà nguyện mà hiện nay thực tế là nằm giữa sông”. Tu sĩ này nói rõ rằng nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả có từ năm 1935.

Leonardo Di Marco, giám đốc Văn phòng kỹ thuật của dòng ở Thánh Địa cho biết, tín hữu sẽ có thể đến nhà thờ và nhà thờ sẽ có thể sử dụng được. Trong những tháng tới, người ta sẽ bắt đầu công việc khôi phục và nới rộng toàn bộ cơ sở thông qua việc tạo ra các không gian cầu nguyện để những người hành hương có thể sống một kinh nghiệm sâu sắc hơn. Sẽ có những nơi để cầu nguyện và suy niệm. (CSR_8378_2020)