Tin về nhà Cha – ba thầy tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế Zimbabwe

Trong niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô đã chết và phục sinh, xin quí ông bà và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho ba thầy tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ngày hôm qua ở Zimbabwe. Xin cầu nguyện cho gia đình và những người thân yêu của các thầy ở Zimbabwe.

Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

Danh sách ba thầy mới qua đời:

Bradburne Kamundiya – 31 tuổi

Edwin Chipangura -28 tuổi

Tariro Keith Thulani Samusodza – 23 tuổi.

Cha giáo tập Victor Pindukai Bushu đi cùng họ đã ổn định và không có vết thương nào đe dọa đến tính mạng.

Nguồn: Duc Trung Vu C.Ss.R