Tỉnh DCCT Việt Nam có thêm 9 phó tế

‪#‎TháiHà‬ (30.8.2015) – Lúc 9 giờ, thứ Sáu, 28.8 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường đã truyền chức Phó tế cho 9 thầy thuộc Tỉnh DCCT Việt Nam.

Thánh lễ truyền chức diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc DCCT Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

9 thầy Phó tế thuộc ba lớp khấn Dòng khác nhau. Được biết sau khi lãnh nhận sứ vụ phó tế, quý thầy sẽ đi mục vụ một năm trước khi lãnh nhận sứ vụ linh mục.

Thánh lễ phong chức được tổ chức sau 3 ngày thường huấn của Tỉnh Dòng nên có đông đảo quý cha, quý thầy trong Dòng tham dự.

Với 9 thầy phó tế mới được phong chức, hiện Tỉnh DCCT Việt Nam đang có 15 phó tế chuyển tiếp.

Đoàn rước từ sân tu viện DCCT Sài Gòn tiến ra nhà thờ
Thánh lễ truyền chức Phó tế diễn ra sau kỳ thường huấn hàng năm của Tỉnh Dòng
Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường phong chức cho quý thầy. Hiện có hai lm thuộc Tỉnh DCCT Việt Nam đang làm mục vụ tại Giáo xứ Tân Hội, thuộc Giáo phận Phú Cường
Chín thầy Phó tế thuộc 3 lớp khấn khác nhau trong Dòng, lớp khân lần đầu năm 2008, 2009 và 2010
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT Việt Nam cám ơn Đức cha, quý linh mục, tu sĩ và cộng đoàn sau thánh lễ
Thầy Giuse Nguyễn Duy Thịnh, thuộc lớp khấn năm 2010. Thầy Thịnh quê gốc tại Giáo xứ Báo Đáp, Giáo phận Bùi Chu

Truyền Thông Thái Hà, ảnh: FB Đồng Hương Báo Đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.