Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Indonesia có thêm 5 thầy khấn trọn đời

Vào thứ Bảy ngày 13 tháng 3 năm 2021, tại nhà nguyện Wisma Sang Penebus, Yogyakarta, đã diễn ra lễ khấn trọn đời của năm thầy Dòng Chúa Cứu Thể thuộc tỉnh Indonesia. Danh sách các thầy bao gồm: Thầy. Hendra Resing, Thầy. Inyo Aliandu, Thầy. Heri Lewar, Thầy. Gervas Kenoba và Thầy Leon Peuma. Câu châm ngôn mà các thầy chọn cho dịp đặc biệt này được lấy từ thư của Phao-lô gửi tín hữu Corinto: “Anh em hãy kiên tâm bền chí, và hãy luôn nhiệt thành với công việc nhà Chúa” (1 Cor 15:58).

Thánh lễ bắt đầu lúc 5 giờ chiều và mọi người tham dự đều tuân thủ kỹ lưỡng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thánh lễ cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube chính thức của cộng đoàn Wisma Sang Penebus để thân nhân gia đình cảu cá thầy có thể tham dự từ xa. Thánh lễ tuyên khấn trọng thể mang lại niềm vui lớn lao cho cộng đoàn Wisma Sang Penebus, cho gia đình Dòng Chúa Cứu Thế và chắc chắc là cho Giáo Hội hoàn vũ nữa.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh chia sẻ: “Khi một người đưa ra quyết định sẽ trọn đời lo cho công việc nhà Chúa, người ấy phải có những hiểu biết nhất định về Thiên Chúa, về chính bản thân và về tha nhân. Khi ai đó nói rằng mình sẽ chuyên chăm lo việc nhà Chúa, điều ấy có nghĩa họ đã nhìn thế giới, con người, cuộc đời bằng một lăng kính khác.” Cha giám tỉnh tiếp tục nhấn mạnh: “Tiến trình đào tạo là một tiến trình huấn luyện trau dồi lối nhìn mới về bản thân, và về tha nhân. Quan trọng nhất là nhìn Thiên Chúa thế nào.

Những điều ấy được thực hiện với Đức Tin. Thiên Chúa mà chúng ta tin thờ là vị Thiên Chúa của tình yêu. Ngài mời gọi chúng ta trở nên những người đi chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa. Về điểm này, thánh An-phong-sô viết như sau: “Hãy yêu mến, yêu mến Đức Giê-su hơn nữa. Yêu mến Ngài không ngưng nghỉ. Đừng bao giờ quên rằng Ngài không bao giờ thôi yêu mến các con.”

Dịp ân sủng này mang đến niềm vui, sự hạnh phúc và hi vọng cho tất cả chúng ta. Đây chính là bằng chứng của tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Điều ấy được thấy rõ qua sự hiện diện của đông đảo quí cha quí thầy trong Dòng, các bạn bè thân hữu, những người sống gần với tu viện. Sự hiện diện của họ là niềm động viên và lời cầu nguyện cho các thầy khấn trọn và cho Dòng Chúa Cứu Thế.

Trong thánh lễ cũng diễn ra nghi chức chúc lành cho khu ngôi nhà mới được đặt tên là Wagener để tưởng Cha Wili Wagener, một thừa sai Chúa Cứu Thế nhiệt thành. Bữa ăn huynh đệ diễn ra sau đó để mọi người cùng chung chia niềm vui.

Chúng ta hãy tiếp tục mừng vui và tạ ơn Chúa vì những kỳ công Chúa làm. Xin ân sủng Thiên Chúa tràn đầy trên các khấn sinh để các thầy tiếp tục gánh vác công việc nhà Chúa với lòng nhiệt thành và loan báo tình thương cao cả của Thiên Chúa trong một thế giới bị thương tổn này.

Fr.

Willy Pala

CSsRChuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR