Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có thêm 12 tân khấn sinh và 16 thầy khấn trọn

Tại đền Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, lúc 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2023, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vui mừng có thêm 12 tân khấn sinh và 16 thầy khấn trọn.

Thánh lễ được cử hành bởi cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông C.Ss.R. Đây là lớp lần đầu tiên ngài nhận lời khấn của anh em trong tư cách là Tân Giám Tỉnh cho nhiệm kỳ mới 2023-2026.

Quý thầy tập sinh vừa trải qua một năm Nhà Tập tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Nay với cam kết khấn dòng, các tập sinh trở thành tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế để sống và rao giảng Tin Mừng theo đặc sủng của thánh Anphongsô.

Quý thầy khấn trọn bước vào một cam kết dứt khoát muốn thuộc trọn về Chúa ngang qua việc thi hành sứ vụ của Nhà Dòng. Với những kinh nghiệm mục vụ, kiến thức và suy nghĩ cẩn trọng trong 4 năm với lời khấn tạm, nay quý thầy cam kết hiến trọn cuộc đời mình cho sứ vụ loan báo Tin Mừng và lời thề bền đỗ trong Dòng.

Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse Đỗ Đình Tư, Phó Giám Tỉnh đã nhấn mạnh rằng: “Đi theo Chúa Kitô là ơn gọi chung của mọi tín hữu. Các khấn sinh này không đi con đường riêng, đúng hơn họ được gọi: đi theo sát Chúa Giêsu Kitô. Theo sát Chúa Cứu Thế bằng việc tuyên khấn 3 lời khuyên Phúc âm: Khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.”

Trong thánh lễ này, quý ông bà cố, quý thân nhân và bạn hữu xa gần đã về rất đông để chúc mừng và cầu nguyện cho quý thầy tân khấn và quý thầy khấn trọn.

Đây là niềm vui của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cũng là niềm vui của toàn thể Hội Thánh, khi có những người trẻ dám dấn thân vì sứ mạng loan báo Tin Mừng.

(Ảnh: Giacôbê Đức Tín)

https://dcctvn.org/