Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có thêm 8 tân linh mục và 8 tân phó tế

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc đã phong chức linh mục cho 8 Thầy phó tế và phong chức Phó tế cho 8 Thầy thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Thánh lễ phong chức được cử hành lúc 08 giờ 30, hôm nay, Thứ Bảy 16.10.2021, tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn.

Do dịch bệnh Covid-19, thánh lễ phong chức linh mục và phó tế được tổ chức đơn giản trong nội bộ của Nhà Dòng. Không có thân nhân, bạn hữu của các tiến chức cũng như anh chị em giáo dân tham dự.

Đồng tế trong thánh lễ phong chức với Đức cha Giuse có cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh cùng một số cha, thầy trong Nhà Dòng.

Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, trong bài giáo huấn các ứng viên trước khi được chịu chức, ngài căn dặn họ là những người được tuyển chọn để phục vụ Thiên Chúa, phục vụ dân của Người. Đức cha Giuse mời gọi các ứng viên hãy gắn bó với Chúa và lấy Chúa làm gia nghiệp của mình. Nhờ đó họ có thể sống các lời khuyên Phúc Âm và phục vụ dân của Chúa theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh.

Theo chương trình của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, quý thầy được phong chức linh mục và phó tế hôm nay dự định chịu chức vào dịp đầu Tháng Bảy, nhưng do đại dịch nên việc phong chức phải lùi lại sau ba tháng.

Chúng ta cùng với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cùng với các tân chức tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho các ngài sống và thi hành sứ vụ Chúa trao phó.

Truyền Thông Thái Hà

Hình ảnh từ video trực tiếp của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam