Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam khai mạc kỳ thường huấn năm 2020

Thái Hà (10.11.2020) – Khoảng 200 tu sĩ thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang tham dự kỳ thường huấn của dòng được khai mạc vào sáng nay, thứ Ba, 10.11.2020.
Kỳ thường huấn được tổ chức tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, Q.3. Kỳ thường huấn kéo dài trong bốn ngày, từ ngày 10.11 đến 13.11.2020.
Kỳ thường huấn năm nay với chủ đề: “ Rao Giảng Tin Mừng Trong Thế Giới Tục Hoá” qua việc tổ chức các kỳ Đại phúc cũng như trong việc xác định vai trò Lời Chúa trong việc loan báo Tin Mừng….
Kỳ thường huấn có sự chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, một số quý cha đang phụ trách việc tổ chức các kỳ Đại phúc của dòng; ngoài ra còn có cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo sư Kinh Thánh của Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn, cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy hiện đang làm mục vụ tại Châu Âu.
Được biết, kỳ thường huấn của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nằm trong chương trình học hỏi thường kỳ theo luật dòng. Mỗi năm sẽ có một chủ đề học hỏi tuỳ theo nhu cầu mục vụ của các tu sĩ.
Truyền Thông Thái Hà tổng hợp