Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Khai mạc kỳ thường huấn năm 2021

Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, Dòng Tên chia sẻ chủ đề: “Đồng Hành Thiêng Liêng”

Sáng nay, 10.11, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã khai mạc kỳ thường huấn dành cho các tu sĩ trong Dòng.

Kỳ thường huấn diễn ra tại trụ sở chính của Tỉnh Dòng, tại 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn và kéo dài trong bốn ngày, bế mạc vào sáng Thứ Bảy, 13.11.2021

“Tư vấn tâm lý” là chủ đề chính của kỳ thường huấn năm nay. Đề tài ngày thứ nhất: “Đồng Hành Thiêng Liêng” do linh mục Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, Dòng Tên chia sẻ. Ngày thứ hai: “Tâm Thần Học” – Bác Sĩ Vũ Kim Hoàn. Ngày thứ ba: “Tư Vấn Tâm Lý Mục Vụ” – Lm. Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, Dòng Phanxicô.

Do dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, chỉ một số ít tu sĩ đang sống tại Sài Gòn tham dự trực tiếp, còn các tu sĩ hiện đang sống và làm mục vụ tại các cộng đoàn khác tham dự qua zoom.

Hiện tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có 361 tu sĩ, trong đó có 248 linh mục. Kỳ thường huấn của Tỉnh Dòng nằm trong chương trình đào tạo liên tục dành cho các tu sĩ theo luật của Hội Dòng.

Truyền Thông Thái Hà