Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Thánh lễ phong chức linh mục và phó tế

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM:

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

Văn Phòng Tỉnh xin thông báo:

Tỉnh Dòng sẽ tổ chức Thánh lễ Phong chức Linh mục và Phó tế cho quý thầy tiến chức thuộc Dòng Chúa Cứu Thế có tên sau đây vào lúc 8g30, thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2021, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Quận 3.

Xin Quý Cha và Quý Thầy hiệp thông cầu nguyện cho quý tiến chức.

TIẾN CHỨC LINH MỤC

1. Giuse Triệu Bách Nhật, thuộc Giáo xứ Kim Long, Giáo phận Long Xuyên.

2. Giuse Nguyễn Văn Chiến, thuộc Giáo xứ Bảo Long, Tổng Giáo phận Hà Nội.

3. Giuse Nguyễn Văn Sơn, thuộc Giáo xứ Sào Lâm, Giáo phận Phát Diệm.

4. Antôn Nguyễn Văn Nam, thuộc Giáo xứ Tân Hoà, Giáo phận Ban Mê Thuột.

5. Giuse Phạm Duy Tiến, thuộc Giáo xứ Kitô Vua, Giáo phận Long Xuyên.

6. Phanxicô Xavie Lương Văn Tây, thuộc Giáo xứ Châu Ổ, Giáo phận Qui Nhơn.

7. Antôn Hoàng Việt Phương, thuộc Giáo xứ Tân Hoà, Giáo phận Ban Mê Thuột.

8. Emmanuel Lê Hoàng Toàn, thuộc Giáo xứ Vị Hưng, Giáo phận Cần Thơ.

TIẾN CHỨC PHÓ TẾ

1. Phêrô Nguyễn Quang Doãn, Giáo xứ Đạo Truyền, Tổng Giáo phận Hà Nội.

2. Lôrenxô Đặng Xuân Hưởng, Giáo xứ An Phú, Giáo phận Bùi Chu.

3. Giuse Phan Văn Vỹ, Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh.

4. Phêrô Nguyễn Văn Đường, Giáo xứ Yên Lý, Giáo phận Vinh.

5. Antôn Nguyễn Quang Hưng, Giáo xứ Tân Độ, Tổng Giáo phận Hà Nội.

6. Antôn Nguyễn Văn Hợp, Giáo xứ Nghi Lộc, Giáo phận Vinh.

7. Anrê Y Chương, Giáo xứ Trung Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuột.

8. Phêrô Đinh Văn Ân, Giáo xứ Quy Chính, Giáo phận Vinh.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!