Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 30 Anh em Tu sĩ khấn Dòng

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam rất vui mừng vì trong số 13 Thầy tân khấn hôm nay có 2 Thầy là người anh em dân tộc, nâng số tu sĩ thừa sai người dân tộc trong Dòng lên 7 người. Với việc 13 Tập sinh được tuyên khấn lần đầu hôm nay, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện có 352 tu sĩ, trong đó 229 linh mục. Ngày mai 01 tháng 07, Dòng Chúa Cứu Thế cử hành Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 12 thầy Phó tế, thì số linh mục trong Tỉnh Dòng sẽ là 241. 

Sáng 30/06/2017, lúc 8 giờ 30, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam long trọng cử hành Thánh lễ Tuyên khấn trọn đời cho 17 thầy và khấn lần đầu cho 13 tập sinh.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam chủ sự cùng với quý cha trong DCCT, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, cách riêng là thân nhân, ân nhân của các Tập Sinh và các Thầy tuyên khấn.

Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đã chia sẻ với cộng đoàn và nhất là các khấn sinh về đời tu: “Điều cốt yếu của đời tu là lời tuyên xưng bằng đời sống mình rằng: ‘Tôi không còn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Kitô chịu đóng đinh vào Thập giá’… Do đó, chọn lựa căn bản của đời tu là được thuộc về Đức Kitô, được ở lại trong Người và Người ở lại trong mình… Các tu sĩ tuyên khấn sẽ chọn chính bản vị Đức Kitô làm trung tâm cuộc đời và diễn tả cách cụ thể qua việc sống lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và tuân phục trong một cộng đoàn huynh đệ và nhiệt thành tông đồ”.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Giám Tỉnh mời gọi cộng đoàn hướng về sự đáp trả lời mời gọi của Chúa nơi các khấn sinh: “Lời mời gọi của Chúa đã được ứng đáp bởi những con người sẵn sàng hy sinh, phục vụ ơn cứu độ. Và sự đáp trả này của những người trẻ muốn nói với thế gian rằng tất cả những gì hấp dẫn hay lôi kéo của thế gian không thể so sánh bằng tiếng gọi sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa.” Ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các ứng sinh trong ngày tuyên khấn và trong suốt suốt con đường sống lời khấn của mình.

Trước Thánh lễ, Cha Giám Tỉnh đã có cuộc gặp gỡ thân tình với các Ông bà Cố để chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn về sự dâng hiến của gia đình cho Hội Dòng những người con sẽ tuyên khấn hôm nay.

Tịnh Trí Thiên

Nguồn: dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.