Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam khai mạc Công Hội Tỉnh

Thái Hà (26.04.2017) – Hôm qua, thứ Ba 25.04.2017, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã khai mạc Công Hội Tỉnh tại Tu viện DCCT Sài Gòn.

“Dòng Chúa Cứu Thế thế giới ví như một quốc gia nên Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được xem như một tỉnh. Vì thế trên các văn bản giấy tờ các bạn thường thấy ghi là “Tỉnh Dòng”.

“Công Hội Tỉnh” là cơ chế cao nhất điều hành toàn Tỉnh Dòng. Giống như quốc hội, Công hội và có thẩm quyền thiết lập, tu chỉnh, chú giải… các luật lệ, xác định những mũi nhọn xung kích, điều chỉnh hướng đi sao cho phù hợp với tôn chỉ và mục đích của Dòng.”

Ít nhất 3 năm một lần diễ ra Công Hội Tỉnh.

Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2017 nhóm họp từ ngày 25 đến 28 tháng 4. 2017″

Xin quý vị cầu nguyện cho Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế đạt được những kết quả như lòng Chúa mong muốn.

Thánh lễ khai mạc Công Hội Tỉnh DCCT sáng thứ Ba, 25.04.2017 tại Sài Gòn
Thánh lễ khai mạc Công Hội Tỉnh DCCT sáng thứ Ba, 25.04.2017 tại Sài Gòn

Nguồn: Face Lm. Phaolo Lê Xuân Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.